headerphoto
Start

Edukacyjne propozycje firm szkoleniowych

Nie znam nikogo, kto w życiu nie zetknął by się z oprogramowaniem Microsoft Office, zwłaszcza z Wordem czy Excelem.

Skupmy się jednak na oprogramowaniu Excel. Z tej przyczyny szkolenia obejmujące naukę obsługi, dają możliwość sprawniejszego posługiwania się tym oprogramowaniem. Oprogramowanie to obsługiwane jest w przeważającej większości (choć to nie reguła) przez kosztorysantów do obliczeń i badania rozmaitych danych. W zastosowaniach domowych Excel zazwyczaj wykorzystywany jest w celu generowania prostych tabel. Przeważnie są to nieskomplikowane projekty, np. budżetu domowego, oceny kosztów jakiejś inwestycji, itp. Należy jednak wiedzieć, że możliwości zastosowania aplikacji excel są znacznie większe. Listę wybranych szkoleń proponowanych przez Prolearning prezentujemy tutaj.

Aplikacja Excel umożliwia generowanie zaawansowanych wykresów, rejestrowania makr a nawet programowania z wykorzystaniem wbudowanego interpretera języka Visual Basic. Sam arkusz kalkulacyjny posiada bardzo zaawansowane mechanizmy oraz pokaźny zestaw funkcji statystycznych, matematycznych, formatujących i innych. Z uwagi na oferowane możliwości jest wykorzystywany w środowiskach badawczych do prowadzenia często zlożonych analiz w oparciu o wprowadzone dane. Najciekawsze Certyfikowane Szkolenia Microsoft zamieściliśmy pod tym linkiem .

Kursy mogą mogą mieć formę praktycznych warsztatów i wykładów. Wspomniane kursy mogą się koncentrować na określonych zastosowaniach: np. efektywne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizach biznesowych, analiza danych, excel 2010 dla handlowców. Jeśli chodzi o szkolenia z programu Excel to do wyboru mamy ciekawe szkolenia autoryzowane o wyższym stopniu zaawansowania. Zaliczamy do nich: szkolenia Excel dla średnio zaawansowanych, szkolenia biznesowe excel, kurs Excel dla zaawansowanych (Excel ), Excel dla początkujących oraz kurs podstawowy excel.

Firmy posiadające w swojej ofercie szkolenia informatyczne niejednokrotnie posiadają w swojej ofercie te, których uzyskanie certyfikatu wymaga odbycia końcowego egzaminu, stwierdzającego zdobycie kwalifikacji z zakresu odbytego szkolenia IT. Daje to gwarancję nie tylko ukończenia certyfikowanego szkolenia, ale jednocześnie gwarantuje uzyskanie przez kursanta określonego zakresu kompetencji i wiedzy.

Szkolenia IT gwarantują zdobycie właściwego poziomu przygotowania i kompetencji. Są one dla nowego pracodawcy informacją lub warunkiem na podstawie którego dokona selekcji kandydatów. Szkolenia Certyfikowane świadczą o odpowiednim przygotowaniu i świadczą  o jego predyspozycji w kontekście piastowania określonej funkcji. Bardzo istotne jest posiadanie odpowiednich kompetencji w większych instytucjach, gdzie liczy się wiedza zagwarantowana dyplomem i potrzeba zdecydowanego reagowania. Autoryzowane Szkolenia Excel dają nowe umiejętności, doświadczenie, ale także wiedzę. Systematyzują już dotychczas zdobytą wiedzę. Odsyłamy do zapoznania się z ofertą szkoleń.

Przeważnie autorskie szkolenia obejmują dość szeroki zakres tematyczny: rozwijanie serwisów XML Web z wykorzystaniem MS ASP.NET, Microsoft Project, Microsoft® SQL Server, programowanie XML i Perl, cloud computing, Microsoft ADO.NET, programowanie z wykorzystaniem C#, tworzenie oprogramowania. kursy Microsoft cieszą się z dużym zainteresowaniem.

W obiektywie

informatyka

internet

telefonia

szkolenia


Komentarze zostały wyłączone...