headerphoto
Start

Ewidencja godzin pracy

Wszyscy pracodawcy są zobligowani do prowadzenia tzw.

ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w celu zgodnego rozliczenia uposażenia. Nieistotna jest ilość osób na etacie czy charakter prowadzonej firmy. Mówi o tym art 149 kodeksu pracy, niemniej jednak nie określa dokładnie co powinna wcześniej wtrącona ewidencja obejmować . Czynią to dopiero właściwe rozporządzenia Ministerstwa Pracy z 28.05.1996r. Na ich mocy karty ewidencji czasu pracy każdego pracownika muszą obejmować następujące informacje takie dane jak:

Ewidencja czasu pracy to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Do prowadzenia ewidencji czasu pracy jest zmuszona każda firma. Precyzują to przepisy kodeksu pracy - a dokładnie art. 149 i rozporządzenia Ministra Pracy. Nawet jeśli zatrudniona jest tylko jedna osoba przedsiębiorca musi prowadzić dla niej indywidualny rejestr, obejmuje to wszystkich zatrudnionych niezależnie od umowy i stosunek prawny. W ewidencji muszą być takie takie informacje jak:


- obecności usprawiedliwione i nie usprawiedliwione przez pracownika
- liczba dni urlopowych
- odbyte dyżury
- szczegółową liczbę przepracowanego czasu w aspekcie 24h, powinny tam być uwzględnione także takie dane jak nadgodziny oraz praca w dni wolne, święta a także w nocy
- zwolnienia od lekarzaEwidencję czasu pracy trzeba udostępnić zatrudnionemu na jego żądanie. Pierwowzór wykazu jest własnością pracodawcy. Pracownik może domagać się o wgląd w dokument, czy też także wykonania kopii za pomocą ksero czy uzyskania odpisu z oryginału.

Zobacz program do ewidencji - www.planq.pl.

Kartę ewidencji czasu pracy trzeba prowadzić dla każdego pracownika z osobna. Nie ma ona określonej z góry przez przepisy formy tym samym każdy pracodawca może sobie taką kartę pracy stosownie do swoich potrzeb skonstruować. Powinno się jeszcze dodać, że ewidencję trzeba udostępnić na każde życzenie zatrudnionego.


Plusów wynikających z prowadzenia internetowej ewidencji czasu pracy jest sporo. Jednym z nich jest możliwość oszacowania wydajności pracowników i ich wkład w wykonywaną pracę. Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają na integracje ewidencji z bieżącym harmonogramem pracy. Pracownicy mają opcje samodzielnego raportowania mogą sami raportować co w danym dniu zrobili i jak wiele na to poświęcili. Dodając swój grafik pracy do programu online automatycznie do ewidencji jest wprowadzona liczba przepracowanych godzin. Świadomość raportowania swojego czasu pracy jest bardzo mobilizująca dla pracowników. Ich wydajność potrafi w znacznym stopniu wzrosnąć ponieważ będą sobie planować tak grafiki pracy tak by realnie zakończyć aktualne zadania. Prostszym rozwiązaniem jest kontrolowanie tylko przyjścia i wyjścia z firmy. Pracodawca jest wtedy świadomy spóźnień i absencji pracowników. Wszystko przebiega przez Internet i jest praktycznie śledzone w czasie rzeczywistym.

W obiektywie

komputery

informatyka

usługi informatyczne

programy

system informatyczny


Komentarze zostały wyłączone...