headerphoto
Start

szkolenia

Centrum Kształcenia Kadr

Centrum Kształcenia Kadr (...) szczególności bazami danych Oracle. Oracle posiada liczne swój system szkolenia IT pracowników a także swoje systemy. W skutek kupienia firmy Sun Microsystem nabyła również właścicielem oprogramowania baz danych MySQL. Do najwartościowszych szkoleń zaliczyć należy: MySQL Database Administration, Bussines Inteligence, Solaris / System Administration, Storage Administration, Application Infrastructure, Java / Application

Edukacyjne propozycje firm szkoleniowych

Edukacyjne propozycje firm szkoleniowych (...) ciekawe szkolenia autoryzowane o wyższym stopniu zaawansowania. Zaliczamy do nich: szkolenia Excel dla średnio zaawansowanych, szkolenia biznesowe excel, kurs Excel dla zaawansowanych (Excel ), Excel dla początkujących oraz kurs podstawowy excel.Firmy posiadające w swojej ofercie szkolenia informatyczne niejednokrotnie posiadają w swojej ofercie te, których uzyskanie